01450

Postinumero 01450 kertoo oleellisia tietoja toimitusta varten ja helpottaa lähetyksen lajittelua. Siitä saa nopeasti selville kohteen kunnan, maakunnan, piirin ja alueen. Postinumeron 01450 kohde on Korso kunnassa Vantaa, joka kuuluu Uudenmaan maakuntaan. Postinumeron ensimmäinen numero 0 kertoo että sen alue on Uusimaa. Kaksi ensimmäistä numeroa 01 kertovat postinumeropiirin, johon kuuluu Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa.

01450

Yhteenveto postinumeron 01450 tiedoista:

 • Postinumero: 01450
 • Paikka: Korso
 • Kunta: Vantaa
 • Maakunta: Uusimaa
 • Piiri 01: Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa
 • Alue 0: Uusimaa

Postinumeron 01450 kartta

Postinumerolla 01450 on maantieteelliset rajat joita voidaan tarkastella kartan avulla. Tämä helpottaa lähetyksen tekemistä, koska kartan avulla on helppo varmistaa mihin postinumeroon kukin osoite kuuluu.

Alla olevasta kartasta näet postinumeron 01450 rajat merkittynä punaisella värillä. Voit laajentaa tai supistaa 01450 karttaa + ja - painikkeilla. Hiiren vierityspainikkeella zoomaus onnistuu pitämällä samanaikaisesti CTRL-painikkeen pohjassa. Jos kartassa ei näy rajoja, niitä ei ole olemassa tai merkattu karttaan.

Postinumeron 01450 katuosoitteet ja alueet

Postinumero 01450 sisältää seuraavat alueet ja kadut:

Korso
Leppäkorpi
Metsola
Vallinoja
Vantaa
Vierumäki
Ahmakuja (Järvgränden), Ahmatie (Järvvägen), Allitie (Alfågelvägen), Anttilankuja (Anttilagränden), Anttilantie (Anttilavägen), Aurinkomäentie (Solbackaväg), Emosiilinkuja (Honigelkottsgränden), Fallbackankaari (Fallbackabågen), Fallbackankuja (Fallbackagränden), Fallbackantie (Fallbackavägen), Fasaanipolku (Fasanstigen), Fasaanirinne (Fasanbrinken), Fasaanitie (Fasanvägen), Haahkakuja (Ejdergränden), Haapalantie (Haapalavägen), Haapanatie (Bläsandsvägen), Haikarapolku (Storkstigen), Haikararinne (Storkbrinken), Haikaratie (Storkvägen), Hallinpiha (Gråsälsgården), Hanhikuja (Gåsgränden), Hanhitie (Gåsvägen), Harakkakuja (Skatgränden), Harjalinnunkuja (Härfågelsgränden), Harjalinnunpolku (Härfågelstigen), Harjalinnuntie (Härfågelsvägen), Harmaahylkeenkuja (Gråsälsgränden), Haukkatie (Hökvägen), Heikantie (Heikkavägen), Hilleritie, Hippiäisentie (Kungsfågelsvägen), Hirvastie (Rentjursvägen), Hirvikuja (Älggränden), Hirvitie (Älgvägen), Hopeaketunkuja (Silverrävsgränden), Hopeaketunpolku (Silverrävsstigen), Hukanpolku (Vargstigen), Hukantie (Vargvägen), Huuhkajatie (Berguvsvägen), Höyhenkuja (Dungränden), Iltatähdenkuja (Aftonstjärnegränden), Iltatähdentie (Aftonstjärnevägen), Ilvestie (Lovägen), Isonsiilinkuja (Storigelkottsgränden), Joutsenkuja (Svangränden), Joutsenpolku (Svanstigen), Joutsenrinne (Svanbrinken), Joutsentie (Svanvägen), Jäniksenkäpälä (Hartassen), Jänöpolku (Harpaltsstigen), Jänötie (Harpaltsvägen), Kaakkurikuja (Lomgränden), Kaivotie (Brunnvägen), Kelatie, Keltasirkunkuja (Gulsiskgränden), Kiirunapolku (Fjällripsstigen), Kiirunatie (Fjällripsvägen), Kirvisenkuja (Piplärksgränden), Kirvisenpolku (Piplärksstigen), Kisamäki (Kampbacken), Kisapolku (Kampstigen), Kisatie (Kampvägen), Kiurutie (Sånglärksvägen), Kivitaskunkuja (Stenskvättsgränden), Kontiokuja (Björngränden), Kontiotie (Björnvägen), Korpikontiontie (Skogsbjörnsvägen), Korpivaarantie (Korpivaaravägen), Korppipolku (Korpstigen), Korppitie (Korpvägen), Korsonpolku (Korsostigen), Korsontie (Korsovägen), Koskelokuja (Skrakgränden), Koskelotie (Skrakvägen), Koskikarankuja (Strömstaregränden), Kotkakuja (Örngränden), Kotkalantie (Kotkalavägen), Kotkansiipi (Örnvingen), Kotkarinne (Örnbrinken), Kuhankeittäjäntie (Gyllingsvägen), Kuikkakuja (Doppingsgränden), Kuikkatie (Storlomsvägen), Kulokukonkuja (Bränntoppsgränden), Kulorastaankuja (Dubbeltrastgränden), Kulorastaanpolku (Dubbeltraststigen), Kulorastaantie (Dubbeltrastvägen), Kulorinne (Brännbrinken), Kulotie (Brännvägen), Kuovikuja (Spovgränden), Kuovirinne (Spovbrinken), Kuovitie (Spovvägen), Kurkikuja (Trangränden), Kurkiparvenkuja (Tranflocksgränden), Kurkiparventie (Tranflocksvägen), Kurkitie (Tranvägen), Kuutinpiha (Kutgården), Kyyhkykuja (Duvgränden), Kyyhkyrinne (Duvbrinken), Kyyhkytie (Duvvägen), Käkikuja (Gökgränden), Käkipolku (Gökstigen), Käkitie (Gökvägen), Käpytie (Kottvägen), Käpäläkuja (Tassgränden), Kärppäkuja (Hermelingränden), Kärppäpolku (Hermelinstigen), Kärppärinne (Hermelinbrinken), Kärppätie (Hermelinvägen), Laulurastaankuja (Taltrastgränden), Laulurastaanpolku (Taltraststigen), Laulurastaantie (Taltrastvägen), Lehmustontie (Lehmustovägen), Lehtokurpanpolku (Morkullastigen), Lehtokurpantie (Morkullavägen), Lehtolantie (Lehtolavägen), Leppäkorventie (Alkärrsvägen), Linnunradankuja (Vintergatansgränden), Linnunrata (Vintergatan), Linnustajankuja (Fågelfångargränden), Lintukuja (Fågelgränden), Lintupolku (Fågelstigen), Lokkitie (Måsvägen), Lumikkotie (Vesslevägen), Lunnikuja (Lunnegränden), Lunnitie (Lunnevägen), Maakotkanpolku (Kungsörnsstigen), Maakotkantie (Kungsörnsvägen), Maauuninkuja (Ryssugnsgränden), Maauuninpolku (Ryssugnsstigen), Maauunintie (Ryssugnsvägen), Majavakuja (Bävergränden), Majavapolku (Bäverstigen), Majavarinne (Bäverbrinken), Majavatie (Bävervägen), Marsukuja (Marsvinsgränden), Marsupolku (Marsvinsstigen), Marsutie (Marsvinsvägen), Merikotkankuja (Havsörnsgränden), Merikotkanpolku (Havsörnsstigen), Merikotkantie (Havsörnsvägen), Merineulantie (Havsnålsvägen), Meteorikuja (Meteorgränden), Metsolanrinne (Skogsbrinken), Metsolantie (Skogsbrinksvägen), Metsopolku (Tjäderstigen), Metsotie (Tjädervägen), Minkkikuja (Minkgränden), Minkkitie (Minkvägen), Muottikuja, Myyräkuja (Mullvadsgränden), Myyräpolku (Mullvadsstigen), Myyrätie (Mullvadsvägen), Mäyräkuja (Grävlingsgränden), Naakkakuja (Kajagränden), Naakkapolku (Kajastigen), Naakkarinne (Kajabrinken), Naakkatie (Kajavägen), Naalikuja (Fjällrävsgränden), Naalipolku (Fjällrävsstigen), Naalipuistontie (Fjällrävsparksvägen), Naalitaival (Fjällrävsstråten), Naalitie (Fjällrävsvägen), Norpanpiha (Vikaregården), Nousutie (Uppförsvägen), Närhikuja (Nötskriksgränden), Närhitie (Nötskriksvägen), Oravakuja (Ekorrgränden), Otavantie (Karlavagnsvägen), Ottelukuja (Andgränden), Pajusirkunkuja (Videsparvgränden), Peltomyyränkuja (Åkersorksgränden), Pesäpuunkuja (Boträdsgränden), Peurakuja (Rengränden), Peuratie (Renvägen), Piisamikuja (Bisamgränden), Piisamirinne (Bisambrinken), Pikkusiilinkuja (Liligelkottsgränden), Pilkkasiiventie (Svärtavägen), Pohjantähdentie (Polstjärnevägen), Punatulkuntie (Domherrevägen), Pyykuja (Järpgränden), Pyytie (Järpvägen), Pyöräkuja, Rautapolku (Järnstigen), Repolaisenpolku (Mickelrävsstigen), Repolaisentie (Rävvägen), Repolantie (Repolavägen), Riekkopolku (Dalripsstigen), Riekkotie (Dalripsvägen), Riskiläkuja (Grisslagränden), Rullakuja, Ruokkitie (Tordmulsvägen), Ruusuvuorenkuja (Rosenbergsgränden), Räyskäkuja (Skräntärnagränden), Salkolankuja (Salkolagränden), Salkolantie (Salkolavägen), Satakielenkuja (Näktergalsgränden), Satakielentie (Näktergalsvägen), Saukkokuja (Uttergränden), Saukkorinne (Utterbrinken), Savimaantie (Savimaavägen), Siepporinne (Flugsnapparbrinken), Siilipuistontie (Igelkottsparksvägen), Siilireitti (Igelkottsrutten), Siilirinne (Igelkottsbrinken), Siilitaival (Igelkottsstråten), Siriuksenkuja (Siriusgränden), Siriuksenpolku (Siriusstigen), Soopelipolku (Sobelstigen), Sopulikuja (Lämmelgränden), Sorsatie (Andvägen), Sotkakuja (Dykandsgränden), Sotkarinne (Dykandsbrinken), Sotkatie (Dykandsvägen), Sulkakuja (Fjädergränden), Suojalankuja (Suojalkagränden), Suojalantie (Suojalkavägen), Supikuja (Mårdhundsgränden), Taivaanvuohentie (Beckasinvägen), Tanhukuja (Dansgränden), Tanhurinne (Dansbrinken), Tavitie (Krickvägen), Teerikuja (Orrgränden), Teeripolku (Orrstigen), Teeririnne (Orrbrinken), Teeritie (Orrvägen), Telkkätie (Knipavägen), Tiirakuja (Tärnagränden), Tikkakuja (Hackspettsgränden), Tilhikuja (Sidensvansgränden), Tilhitie (Sidensvansvägen), Tyllikuja (Strandpipargränden), Uikkutie (Doppingvägen), Uivelokuja (Salskraksgränden), Uivelotie (Salskraksvägen), Upokaskuja, Urpiaisentie (Gråsiskavägen), Uudenniityntie (Nyängsvägen), Vannekuja, Variskuja (Kråkgränden), Varpusenkuja (Sparvgränden), Varsatie (Fölvägen), Vesikkokuja (Flodillergränden), Vesikkotie (Flodillervägen), Vesimiehenkuja (Vattumannens gränd), Vesimiehenpolku (Vattumannens stig), Vesimiehentie (Vattumannens väg), Vierumäentie (Vierumäkivägen), Viiriäisenkuja (Vaktelgränden), Viklokuja (Snäppargränden), Viklotie (Snäpparvägen), Villisiankuja (Vildsvinsgränden), Villisianpolku (Vildsvinsstigen), Villisiantie (Vildsvinsvägen), Vähämuorintie

Korso - Lähellä olevia postinumeroita

Seuraavassa listassa postinumeroita hakutuloksella Korso. Postinumeron vieressä on lisätietoja kyseisestä postinumerosta, kuten paikka, postinumero, kunta ja maakunta. Näet kunkin numeron tiedot klikkaamalla linkkiä.

 • 01364 - Smartpost 01364 Vantaa Uusimaa
 • 01670 - Vantaanlaakso 01670 Vantaa Uusimaa
 • 01420 - Päiväkumpu 01420 Vantaa Uusimaa
 • 01611 - 01611 Vantaa Uusimaa
 • 01354 - Smartpost 01354 Vantaa Uusimaa
 • 01610 - Kaivoksela 01610 Vantaa Uusimaa
 • 01720 - Petikko 01720 Vantaa Uusimaa
 • 01405 - Pakettiautomaatti 01405 Vantaa Uusimaa
 • 01351 - 01351 Vantaa Uusimaa
 • 01620 - Martinlaakso 01620 Vantaa Uusimaa
 • 01480 - Jokivarsi 01480 Vantaa Uusimaa
 • 01680 - Askisto 01680 Vantaa Uusimaa
 • 01391 - 01391 Vantaa Uusimaa
 • 01744 - Smartpost 01744 Vantaa Uusimaa
 • 01601 - 01601 Vantaa Uusimaa
 • 01360 - Havukoski 01360 Vantaa Uusimaa
 • 01515 - Pakettiautomaatti 01515 Vantaa Uusimaa
 • 01674 - Smartpost 01674 Vantaa Uusimaa
 • 01700 - Kivistö 01700 Vantaa Uusimaa
 • 01531 - 01531 Vantaa Uusimaa

Postinumeroon 01450 liittyvien tietojen käyttö ja vastuuvapauslauseke

Vaikkakin pyrimme pitämään postinumeroon 01450 liittyvät faktat kartassa ja sivustolla ajan tasalla, voivat ne olla virheellisiä. Tästä syystä emme ota vastuuta sivustolla olevista tiedoista. Suosittelemme varmistamaan 01450 numeroon liittyvän infon ennen sen käyttöä missään muodossa. Ole hyvä ja tarkista tarjoaako Vantaa tietoa asiaan liittyen. Sivustolla olevien tietojen kopioiminen osittain tai kokonaan on kielletty, pois lukien yksittäisen tiedon käyttö henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen, tarkoitukseen.