02480

02480 Kirkkonummi Uusimaa

Postinumero 02480 kertoo oleellisia tietoja toimitusta varten ja helpottaa lähetyksen lajittelua. Siitä saa nopeasti selville kohteen kunnan, maakunnan, piirin ja alueen. Postinumeron 02480 kunta on Kirkkonummi, joka kuuluu Uudenmaan maakuntaan. Postinumeron ensimmäinen numero 0 kertoo että sen alue on Uusimaa. Kaksi ensimmäistä numeroa 02 kertovat postinumeropiirin, johon kuuluu Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio.

02480

Yhteenveto postinumeron 02480 tiedoista:

 • Postinumero: 02480
 • Kunta: Kirkkonummi
 • Maakunta: Uusimaa
 • Piiri 02: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio
 • Alue 0: Uusimaa

Postinumeron 02480 kartta

Postinumerolla 02480 on maantieteelliset rajat joita voidaan tarkastella kartan avulla. Tämä helpottaa lähetyksen tekemistä, koska kartan avulla on helppo varmistaa mihin postinumeroon kukin osoite kuuluu.

Alla olevasta kartasta näet postinumeron 02480 rajat merkittynä punaisella värillä. Voit laajentaa tai supistaa 02480 karttaa + ja - painikkeilla. Hiiren vierityspainikkeella zoomaus onnistuu pitämällä samanaikaisesti CTRL-painikkeen pohjassa. Jos kartassa ei näy rajoja, niitä ei ole olemassa tai merkattu karttaan.

Postinumeron 02480 katuosoitteet ja alueet

Postinumero 02480 sisältää seuraavat alueet ja kadut:

Kirkkonummi
Porkkala
Aamuruskonkuja (Morgonrodnadsgränden)
Abrasinkuja (Abrasgränden)
Abrasintie (Abrasvägen)
Andersberginpolku (Andersbergsstigen)
Andersbergintie (Andersbergsvägen)
Andvikinkuja (Andviksgränden)
Ankarsintie (Ankarsvägen)
Ankkuririnne (Ankarbrinken)
Anneberginkaari (Annebergsbågen)
Annebergintie (Annebergsvägen)
Artur Lindholmin tie (Artur Lindholms väg)
Bergkullantie (Bergkullavägen)
Bergstadintie (Bergstadsvägen)
Bockholmintie (Bockholmsvägen)
Bondarbyntie (Bondarbyvägen)
Brobackantie (Brobackavägen)
Bronkuja (Brogränden)
Bronpolku (Brostigen)
Bronrinne (Brobrinken)
Brontie (Brovägen)
Broåkerintie (Broåkersvägen)
Brunnebergintie (Brunnebergsvägen)
Bölentie (Bölevägen)
Djupuddintie (Djupuddsvägen)
Dragetintie (Dragesvägen)
Drusibackankuja (Drusibackagränden)
Drusibackantie (Drusibackavägen)
Edisöntie (Edisövägen)
Eestinkyläntie (Estbyvägen)
Elgvikintie (Elgviksvägen)
Flintuddintie (Flintuddsvägen)
Frasabackantie (Frasabackavägen)
Frasibäckintie (Frasibäcksvägen)
Friggesbyntie (Friggesbyvägen)
Glännvikintie (Glännviksvägen)
Gunnarskullantie (Gunnarskullavägen)
Hamnholminpolku (Hamnholmsstigen)
Hamnholmintie (Hamnholmsvägen)
Hankainrinne (Klykbrinken)
Hankaintie (Klykvägen)
Harabackanpolku (Harabackastigen)
Harasattintie (Harasattvägen)
Haukipäänniemi (Haukipääudden)
Haukipääntie (Haukipäävägen)
Hernesaarentie (Ärtholmsvägen)
Hiekkaharjuntie (Sandkullavägen)
Hilabäckintie (Hilabäcksvägen)
Hilankallio (Hilaberget)
Hilantie (Hilavägen)
Hilantorppa (Hilatorpet)
Hirvikalliontie (Hirvikalliovägen)
Holmbackantie (Holmbackavägen)
Häggesbölen rantatie (Häggesböle strandväg)
Häggesbölenhaara (Häggesbölegrenen)
Häggesbölentie (Häggesbölevägen)
Häggvikintie (Häggviksvägen)
Hällnäsintie (Hällnäsvägen)
Hästöntie (Hästövägen)
Itäinen Bölentie (Östra Bölevägen)
Itäinen Källvikintie (Östra Källviksvägen)
Jeggarsintie (Jeggarsvägen)
Johannevikintie (Johanneviksvägen)
Junkars
Jyrkänpesäntie (Jyrkänpesävägen)
Järsöntie (Järsövägen)
Järvitie (Träskvägen)
Kabanovintie (Kabanovsvägen)
Kanelikuja (Kanelgränden)
Kanervamäentie (Ljungbackavägen)
Kantarnäsintie (Kantarnäsvägen)
Kariholmenintie (Kariholmsvägen)
Karlvikinkuja (Karlviksgränden)
Karlvikintie (Karlviksvägen)
Katinhännäntie (Kattsvansvägen)
Kattholmintie (Kattholmsvägen)
Kelokuja (Torrfurugränden)
Kihnuntie (Kynövägen)
Kinnasniementie (Vantuddsvägen)
Klintensintie (Klintensvägen)
Klinthällantie (Klinthällavägen)
Klippörinkuja (Klippörsgränden)
Knaappikuja (Knapgränden)
Knoppsintie (Knoppsvägen)
Koholminkuja (Koholmsgränden)
Koholminpolku (Koholmsstigen)
Koholmintie (Koholmsvägen)
Kopsunmäentie (Kopsunmäkivägen)
Korkkullankallio (Korkkullaberget)
Korkkullantie (Korkkullavägen)
Koussikuja (Kausgränden)
Kunuholmintie (Kunuholmsvägen)
Kuokkakuja (Hackgränden)
Kuokkatie (Hackvägen)
Källvikinpolku (Källviksstigen)
Källvikintie (Källviksvägen)
Lahdenkuja (Vikgränden)
Leikarinrinne (Lekarebrinken)
Lentokuja (Flyggränden)
Lentotie (Flygvägen)
Linlontie (Linlovägen)
Långhaginkuja (Långhagsgränden)
Långhagintie (Långhagsvägen)
Långholminpolku (Långholmsstigen)
Långholmintie (Långholmsvägen)
Långnäsintie (Långnäsvägen)
Långstrandinkuja (Långstrandsgränden)
Långstrandintie (Långstrandsvägen)
Läntinen Bölentie (Västra Bölevägen)
Lövkullantie (Lövkullavägen)
Mattankalliontie (Mattabergsvägen)
Mattanpolku (Mattastigen)
Mattanrinne (Mattabrinken)
Mattantie (Mattavägen)
Mattbynkuja (Mattbygränden)
Mattbyntie (Mattbyvägen)
Meriniityntie (Havsängsvägen)
Metsäkuja (Skogsgränden)
Muhuntie (Moonvägen)
Månvikintie (Månviksvägen)
Mörkkärrintie (Mörkkärrsvägen)
Naissaarenkuja (Nargögränden)
Naissaarentie (Nargövägen)
Niittylahdentie
Niittylammentie (Ängvikträskvägen)
Nybyviken
Nötterklövintie (Nötterklövsvägen)
Oisentie (Oisevägen)
Ojangonkaari (Ojangosvängen)
Ojangonkuja (Ojangogränden)
Ojangonpolku (Ojangostigen)
Ojangontie (Ojangovägen)
Omsatuntie (Omsatuvägen)
Oppibackankuja (Oppibackagränden)
Osmussaarenkaari (Odensholmssvängen)
Osmussaarenkuja (Odensholmsgränden)
Osmussaarenrinne (Odensholmsbrinken)
Osmussaarentie (Odensholmsvägen)
Pakrintie (Rågövägen)
Pamparinpolku (Pamparstigen)
Pamparintie (Pamparvägen)
Patronsintie (Patronsvägen)
Pedersinpolku (Pedersstigen)
Peurakalliontie
Peuramaantie (Hjortlandsvägen)
Peurapolku (Hjortstigen)
Piisamipolku (Bisamstigen)
Pilvijärventie (Molnträskvägen)
Pilvikallio (Molnberget)
Pilvimetsä (Molnskogen)
Pilviniitty (Molnängen)
Pilvipelto (Molnåkern)
Pilvipuro (Molnbäcken)
Pilvitie (Molnvägen)
Pippurinpolku (Pippursstigen)
Pippurintie (Pippursvägen)
Pippurniemi (Pippurudden)
Pollarikuja (Pollargränden)
Porkala kyrkogårdsön
Porkkalantie (Porkalavägen)
Pranglintie (Vrangövägen)
Puoshaankuja (Båtshaksgränden)
Puoshaantie (Båtshaksvägen)
Puromäki (Bäckbacken)
Pylpyräkuja (Blockgränden)
Päivätie (Dagvägen)
Rako-Jussin polku (Rako-Jussistigen)
Rako-Jussin tie (Rako-Jussivägen)
Rantapaadentie (Strandhällssvägen)
Reginelundintie (Reginelundsvägen)
Rembaksentie (Rembasvägen)
Rilaxintie (Rilaxvägen)
Ruhlantie (Ruhlavägen)
Ruhnuntie (Runövägen)
Rysshamninpolku (Rysshamnsstigen)
Rysshamnintie (Rysshamnsvägen)
Saarenpolku (Östigen)
Saarentie (Övägen)
Sakkelikuja (Schackelgränden)
Salpatie (Haspvägen)
Saltfjärdintie (Saltfjärdsvägen)
Sandalinkuja (Sandalsgränden)
Sarapotintie (Starrpottsvägen)
Sepänrinteenkuja (Smedsbackagränden)
Sepänrinteentie (Smedsbackavägen)
Sillankulma (Brohörnet)
Simpvikintie (Simpviksvägen)
Sirpinkaari (Skärbågen)
Sisar Ellenin tie (Syster Ellens väg)
Sjöhemintie (Sjöhemsvägen)
Skrakatallintie (Skrakatallsvägen)
Skuuttihaantie (Skuthaksvägen)
Sperringsintie (Sperringsvägen)
Stakavikintie (Stakaviksvägen)
Stenkullantie (Stenkullavägen)
Strömsbyntie (Strömsbyvägen)
Stubbansintie (Stubbansvägen)
Susisuonpolku (Vargkärrsstigen)
Susisuontie (Vargkärrsvägen)
Svartvikintie (Svartviksvägen)
Svedjevikintie (Svedjeviksvägen)
Svenuddintie (Svenuddsvägen)
Sydobackankaari (Sydobackasvängen)
Sydobackankuja (Sydobackagränden)
Sydobackantie (Sydobackavägen)
Syväjärvenkuja (Djupströmsgränden)
Syvälaaksonpolku (Djupdalsstigen)
Syvälaaksontie (Djupdalsvägen)
Syvärinteentie (Djupbrinksvägen)
Syvävirrantie (Djupströmsvägen)
Säluddintie (Säluddsvägen)
Söderkärrinpolku (Söderkärrsstigen)
Talvitie (Vintervägen)
Torsnäsintie (Torsnäsvägen)
Torsnäsuddintie (Torsnäsuddsvägen)
Trollnäsintie (Trollnäsvägen)
Träskkullantie (Träskkullavägen)
Tullandintie (Tullandsvägen)
Tulliniemi (Tulludden)
Tuomitie (Häggvägen)
Tupplursvägen (Tupluurintie)
Ulpukkatie (Näckrosvägen)
Upinniementie (Obbnäsvägen)
Uttervikintie (Utterviksvägen)
Vanha Peuramaantie (Gamla Hjortlandsvägen)
Vanha Porkkalantie (Gamla Porkalavägen)
Vannaskuja (Billgränden)
Vannastie (Billvägen)
Vedamörintie (Vedamörsvägen)
Vikanäsintie (Vikanäsvägen)
Vinssikuja (Vinschgränden)
Vuohimäentie (Getbergsvägen)
Värströmintie (Värströmsvägen)
Västeruddintie (Västeruddsvägen)
Västeråsintie (Västeråsvägen)
Ändholminpolku (Ändholmsstigen)
Ändholmintie (Ändholmsvägen)
Öuddintie (Öuddsvägen)

Kirkkonummi - Lähellä olevia postinumeroita

Seuraavassa listassa postinumeroita samalta postinumeropiiriltä kuin Kirkkonummi. Postinumeron vieressä on lisätietoja kyseisestä postinumerosta, kuten paikka, postinumero, kunta ja maakunta. Näet kunkin numeron tiedot klikkaamalla linkkiä.

 • 02614 - Smartpost 02614 Espoo Uusimaa
 • 02280 - Latokaski 02280 Espoo Uusimaa
 • 02615 - Pakettiautomaatti 02615 Espoo Uusimaa
 • 02430 - 02430 Masala Uusimaa
 • 02020 - Metsä 02020 Espoo Uusimaa
 • 02624 - Smartpost 02624 Espoo Uusimaa
 • 02175 - Pakettiautomaatti 02175 Espoo Uusimaa
 • 02677 - Noutopiste 02677 Espoo Uusimaa
 • 02135 - Pakettiautomaatti 02135 Espoo Uusimaa
 • 02410 - 02410 Kirkkonummi Uusimaa
 • 02334 - Smartpost 02334 Espoo Uusimaa
 • 02701 - 02701 Kauniainen Uusimaa
 • 02700 - 02700 Kauniainen Uusimaa
 • 02290 - Olari 02290 Espoo Uusimaa
 • 02254 - Smartpost 02254 Espoo Uusimaa
 • 02105 - Pakettiautomaatti 02105 Espoo Uusimaa
 • 02360 - Soukka 02360 Espoo Uusimaa
 • 02470 - 02470 Upinniemi Uusimaa
 • 02160 - Westend 02160 Espoo Uusimaa
 • 02120 - Tapiola 02120 Espoo Uusimaa

Postinumeroon 02480 liittyvien tietojen käyttö ja vastuuvapauslauseke

Vaikkakin pyrimme pitämään postinumeroon 02480 liittyvät faktat kartassa ja sivustolla ajan tasalla, voivat ne olla virheellisiä. Tästä syystä emme ota vastuuta sivustolla olevista tiedoista. Suosittelemme varmistamaan 02480 numeroon liittyvän infon ennen sen käyttöä missään muodossa. Ole hyvä ja tarkista tarjoaako Kirkkonummi tietoa asiaan liittyen. Sivustolla olevien tietojen kopioiminen osittain tai kokonaan on kielletty, pois lukien yksittäisen tiedon käyttö henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen, tarkoitukseen.